Categorieën
Cultuurkantelen De Nieuwe Samenleving Nieuwe Rijkdom Toekomstkantelen veranderprocessen Zorgkantelen

De shock-doctrine van het kabinet. Is er wel respect voor het land, het milieu en ons?


Ik zie een nieuwe vorm van respectloosheid van het nieuwe kabinet naar burgers. De regering is momenteel hard met ‘zure’ bezuinigingen naar de zwakkeren in onze samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat om waarom het Persoongebonden Budget (PGB) moet worden afgeschaft. Met drogredeneringen als: ‘We kunnen het niet meer met zijn allen opbrengen’ of bijvoorbeeld ‘de samenleving is de kosten van onze verzorgingsstaat zat’. Dit is het constante staccato van dit kabinet. Er worden zelfs gemeenplaatsen gebruikt als profiteurs en fraudeurs om hun standpunten rondom het afschaffen van de PGB over de bühne te brengen. Maar niet alleen dat. Het is de combinatie met het ‘zoet’ voor de rijksten dat pijn doet. De duurste benzineslurpers als de Audi quattro of Range Rover worden onder dit kabinet bijna 40.000 tot 50.000 euro goedkoper, en je mag er nog harder mee rijden, met die 6 cilinders, zelfs 134 km per uur. De kleine groene auto’s worden duurder. Griekenland wordt gered en de snelwegen worden verbreed. Maar de Wajongers worden gepakt. De sociale werkplaatsen overbodig. Het passend onderwijs voor gehandicapten, daar kan flink het mes in. Dat verkoop je toch niet meer aan je volk. De kloof tussen burger en kabinet wordt groter en groter. De schok is te groot.

Respect
Als we het woord respect bekijken heeft dit heeft alles te maken met de manier waarop je naar de ander kijkt. Het woord respect komt in veel talen voor en betekent letterlijk “omkijken naar” maar wordt meestal vertaald met “eerbiedigen” of, wat zwakker uitgedrukt, “iemand in zijn waarde laten”. Respect kun je definiëren als het spanningsveld tussen betrokken zijn (“liefde”) en de juiste afstand houden (“vrijheid”). Een liberaal begrip. Een sociaal liberaal begrip. Tevens is dat voor het kabinet meen ik een complex begrip. Ik leg het voor Mark Rutte en zijn collega graag nog eens uit. Respect voor de samenleving zou moeten leiden tot een gezonde balans, die het resultaat is van gelijke tegenkrachten: liefde en vrijheid. Binden en loslaten.

De boksring in de tweede kamer
Als toeschouwer van het handelen van huidig kabinet zie ik ik een soort boksring. Premier en staatsecretaris zetten de hakken in het zand. De oppositie zit klaar. Er wordt met woorden gemept. Met argumenten geslagen, met drogredenen en non-argumenten gebokst. Dit is exemplarisch voor veel debatten momenteel. Echter via de boksring werkt het in ieder geval niet. De dialoog lijkt beter. Op de een of andere manier is de burger geleerd om te zwijgen als het over beleidsvorming gaat, om afstand te bewaren. Aan sommigen van ons werd nooit gevraagd onze ideeën en meningen te uiten. Op school en tijdens ons volwassen leven hebben we geleerd stil te zijn, opdat anderen ons kunnen vertellen wat we moeten denken. Door deze ervaringen zijn we gaan aarzelen het woord te nemen en zijn we soms bang voor elkaar geworden. Veel mensen verlangen ernaar opnieuw met elkaar in gesprek te raken. Ook met de regering. Maar die geeft niet thuis. We verlangen vurig naar een kans om te spreken. Om mee te denken. We snappen best dat er bezuinigd moet worden. Maar laten we er samen over praten. Ik schreef vorige week een brief naar VVD-Tweede-Kamerlid Tamara Venrooy om met haar in dialoog te komen. Over andere oplossingen voor het PGB. Ik kreeg het partijstandpunt van de VVD als standaard antwoord. Een afspraak is er niet van gekomen.

Het is een geweldige ‘Shock’
In het boek ‘Shock Doctrine’ van Naomi Klein wordt verteld dat een crisis vaakt misbruikt wordt voor verandering. Ze noemt de val van de Berlijnse Muur, de orkaan die New Orleans onder water zette, de omslag in Zuid-Afrika als voorbeelden. Ze stelt dat in een crisissituatie de veranderingsbereidheid bij de bevolking het grootst is. In de vele voorbeelden die Klein noemt is dat veelal ten nadele van de bevolking, en wordt met succes een rechtse kapitalistische structuur ingevoerd. Door dit boek snap ik meer de beweegredenen van dit kabinet en hoe het rampenkapitalisme blijkbaar werkt.

Mag ik een oplossing aandragen?
In deze tijd van crisis is het toverwoord ‘vertrouwen’. Vreemd dat dat inzicht er blijkbaar nog niet is bij dit kabinet. En ik hoop dat het kabinet de komende debatten over bijvoorbeeld het PGB, passend onderwijs en de wajong, en vooral naar het waarom van de regelingen, tot inzicht komt en dat er weer balans kan worden aangebracht in de manier waarop we met elkaar om gaan. Vertrouwen is gebaseerd op integriteit, op het feit dat je van binnen uit weet wat goed en niet goed is. Bezuinigen op de zwakkeren is niet goed. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk hoe je met je zelf, anderen en de wereld om gaat. ‘There is enough for everybody’s need, not enough for everybody’s greed’ zei Gandhi. De crisis biedt kansen. Kansen op herstel van het zoeken naar wat goed is en wat fout. Van zoeken naar grenzen en nieuwe wegen, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen, in dialoog met voorstanders van verschillende visies en belangen. Vertrouwen komt echter niet zo maar, het is het gevolg van een proces dat zichtbaar dient te zijn. Vertrouwen volgt vanuit betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid is het gevolg van de mate van consistentie in je afspraken en handelingen, dus in je gedrag. Dat betekent niet meer zo maar iets beloven over nimmer en nooit meer het PGB afschaffen en dat een half jaar later wel willen doen. Het goede nieuws is dat als vertrouwen toeneemt, de snelheid van samenwerking en de kosten van controle afnemen (en bureaucratie). Wie van rechts, midden of links toont het leiderschap dat voor deze verandering nodig is?

Naschrift
Mijn werk en vrijwilligerswerk gaat vaak over het bereiken van een ‘next level’. Heel vaak voor zorginstellingen, speciaal onderwijs en culturele instellingen. Opvallend genoeg zijn dit ook de ondergeschoven kindjes van dit kabinet. Zorg voor mensen met een uitdaging, passend onderwijs en onze cultuur past bij een hoog zelfbesef, inzicht, ontplooiing en beschaving. Ik merk dat we die zo belangrijke stukjes beschaving kwijtraken. Veel gehandicapten raken door het afschaffen van hun PGB hun eigen regie over zorg en daarmee ‘zelfrespect’ kwijt, evenals hun ontplooiingskansen (Maslov). De bezuiniging op sociale werkplaatsen en passend onderwijs vergroot de kloof nog meer. Ik maak me echt zorgen om Nederland.

19 reacties op “De shock-doctrine van het kabinet. Is er wel respect voor het land, het milieu en ons?”

Goed geschreven en helaas de waarheid.
Meer welvaart en bezit lijkt in het algemeen te leiden naar meer jaloezie en egoïsme. Mensen die het al goed hebben in Nederland denken dat ze het nog beter zullen krijgen als zwakkeren en hulpbehoevenden worden weggestreept. Je ziet het aantal vvd-zetels stijgen terwijl zij de zwaksten aan hun mes rijgen. Het slechtste in de mens komt boven ; hebzucht, jaloezie, discriminatie.
Materialisme heeft de samenleving verrot.

Om respect te kunnen hebben voor een ander heb je een hart en een geweten nodig. Ik vraag me zo langzamerhand af of sommige politici dat bezitten, na alle hartverscheurende demonstraties en verhalen uit de praktijk en evenveel goede tegenvoorstellen. Ik heb geen enkele groep of organisatie horen zeggen dat ze tegen bezuinigingen zijn, een ieder ziet daar het belang van in, het gaat over de manier waarop ze willen bezuinigen. Op zijn minst hadden ze de gelegenheid kunnen grijpen om deze tegenvoorstellen tegen het licht te houden. Maar zelfs daartoe zijn ze niet bereid.

Een mooi stukje en je kan het er eigenlijk niet mee oneens zijn. Het vervelende is dat de “zwakkeren” het meest gebruik maken van overheidsregelingen en het heel moeilijk is om te bezuinigen zonder die groep te raken. Het is makkelijk wijzen naar een paar mensen die obsceen veel verdienen. Helaas is dat vooral een emotionele oplossing, echt geld levert het niet op.

Het lastige is ook dat het geld om deze voorzieningen te betalen door ons allen verdient moet worden. Op zich geen probleem. In een beschaafde samenleving zorgen de sterkeren voor de zwakkeren. Het wordt vervelend als het de sterkeren het steeds lastiger wordt gemaakt om dat geld te verdienen en zelf nog wat geld over te houden. En dan heb ik het niet over de overgrote meerderheid die met een modaal inkomen of minder rond moet komen.

Het is erg vervelend voor de moraal als je buren zoveel geld krijgen uit uitkeringen en subsidies dat ze er meer dan een modaal inkomen aan overhouden. Geld dat ze gebruiken om hun tuin en huis te verbouwen, wat ze overigens zelf doen, maar werken kunnen ze niet. En dit is geen incident. Ik hoor veel van deze verhalen.

Deze regering heeft het goed begrepen, als je als samenleving goede sociale voorzieningen wilt hebben, dan moet je ervoor zorgen dat diezelfde samenleving ook in staat blijft het geld te verdienen om deze voorzieningen te betalen.

Late duidelijk zijn dat we allemaal begrijpen dat er bezuinigd moet worden. Mijn stuk gaat over de manier waarop dat nu gaat. Directief, zonder herkenbare visie anders dan bezuinigingsdrift en met te weinig dialoog. Het is het verschil tussen ‘door de strot duwen’ of ‘met elkaar tot oplossingen kunnen komen’. Samen dus.

Goed stuk.
Wat de oplossing betreft: dit is niet het kabinet van het vertrouwen maar van het wantrouwen, dus daar verwacht ik weinig van. Zij grijpt haar kans nu er een crisis is en het werkt. Van links tot rechts is men daarvan overtuigd: het vet weg gesneden worden. Dat vet zit dan boven raar verdeeld zoals je zelf ook al schrijft.

Wat nodig is is een meerderheid in de kamer, tegen deze coalitie. Ik vrees dat dat nog wel even kan duren.

Collega Harold Janssen zei het prima in zijn laatste column voor Slow Management (in nr. 16 Groot & Klein): we moeten oppassen dat we niet ‘ongenuanceerd genuanceerd’ worden. Leuk al die bruggenbouwers met ludieke acties, maar het geweld gaat gewoon door. Alleen een beetje ‘bloggen & blaffen’ helpt echt niet. Ik ben erg bang dat Naomi Klein en Henk Daalder hierboven gelijk hebben.

Jaap, ik weet dat jij midden in het bezuinigingsgeweld staat. Jij en ik geloven in een waardengedreven maatschappij. Bloggen en schrijven is goed, als je daarna daarmee ook zelf aan de slag gaat. Je weet het: Walk the talk. Mijn werk en vrijwilligerswerk gaat vaak over het bereiken van een next level. Heel vaak voor zorginstellingen, speciaal onderwijs en culturele instellingen. Opvallend genoeg zijn dit ook de ondergeschoven kindjes van dit kabinet. Zorg voor mensen met een uitdaging, passend onderwijs en onze cultuur past bij een hoog zelfbesef, inzicht, ontplooiing en beschaving. Ik merk dat we die zo belangrijke stukjes beschaving kwijtraken. Veel gehandicapten raken door het afschaffen van hun #pgb hun zelfrespect kwijt, hun ontplooiingskansen (Maslov).de bezuiniging op sociale werkplaatsen en passend onderwijs vergroot de kloof nog meer. Ik maak me echt zorgen om Nederland.

Beste Kanteldenker
Je bent typisch nederlands en tolerant, veel te aardig voor de rechtse egoistische hufters van het huidige regime.
Vergelijk het met de propaganda van het WO2 regime.

Je hebt het over vertrouwen, maar politici vertrouwen niemand.
CDA VVD en PVV hebben een egoistisch pact gesloten. Ik ben bang dat we dat moeten uitzitten tot we als samenleving in opstand komen tegen de tactiek van de verschroeide samenleving, die dit kabinet aan het uitvoeren is.

Goed stuk Kanteldenker, in pessimistisch buien denk ik wel eens dat dit het kabinet is dat we verdienen. Daar waar jij spreekt over acceptatie (agv shock) is dit de reden om nog asocialer te worden en nog minder gevoel van solidariteit, zodat er nog harder geroepen wordt om rechts beleid. Ben niet altijd een cultuurpessimist, maar die gedachte komt wel eens op.

De menselijke maat is zoek: tussen PGB en salaris van topvoetballer (iemand die van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt) zitte miljoenen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s