Categorieën
Cultuurkantelen De Nieuwe Samenleving Positief Toekomstkantelen veranderprocessen Zorgkantelen

De nieuwe apartheid in Nederland


In Nederland ontstaat een nieuwe vorm van apartheid. Apartheid is het Afrikaner woord voor “isolement”. Apartheid is een term die in gebruik kwam in de crisisjaren ‘30 en betekende het politieke beleid in het kader waarvan groepen kansarmen werden onderworpen aan gescheiden ontwikkeling.

In het toenmalige Zuid-Afrika hadden blanken meer rechten dan zwarten. In het Nederland van nu gaan groepen kansarmen dezelfde ontwikkeling tegemoet. Er ontstaat een enorme kloof tussen de ‘rendabelen’ en ‘onrendabelen’ in ons land. Kijk bijvoorbeeld naar de gevolgen voor chronisch gehandicapten en wajongers door de extreme bezuinigingen op deze doelgroep. De afbraak van het zorgstelsel en de stapeling van bezuiningsmaatregelen veroorzaken dat deze mensen langzaam uit het zicht van de maatschappij verdwijnen en verpieteren achter de geraniums. Vaak jonge mensen met veel mogelijkheden om als volwaardig lid van de maatschappij in dezelfde maatschappij te participeren. Door de afschaffing van het persoongebonden budget, de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen, de afschaffing van de Wajong, de halvering op de tegemoetkoming in medische kosten en de bezuinigingen op het passend onderwijs zullen grote groepen jongeren en ouderen hun kansen op de arbeidsmarkt sterk zien verminderen en daardoor kansloos en onrendabel worden. Chronisch zieke mensen, gehandicapten waar vroeger hard voor is gestreden in Nederland door mensen die het land na de oorlog weer hebben opgebouwd. Zij waren trots op het eerlijke sociale stelsel. Trots op hoe dit land vormgegeven werd door solidariteit van hun bevolking. Onderdeel van de Nederlandse international identiteit. Een stevig sociaal stelsel en hoog welzijnsniveau kenmerkten de laatste 50 jaar. De halve wereld kwam kijken hoe die ‘Dutch’ hun zorgstelsel geregeld hadden. Die vrijheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid worden met de ‘apartsheidsplannen’ van dit kabinet ernstig bedreigd.


Er is een morele crisis in Nederland
In Zuid-Afrika werd het systeem van isolement versterkt door een reeks wetten, gesterkt door de crisis waar de wereld zich in bevond. Nederland bevindt zich ook in een crisis, maar het lijkt vooral een morele crisis. In het Afrika van toen werden sociale contacten tussen rassen verboden. Hier wordt men door de maatregelen van het kabinet gedwongen thuis te zitten of naar de bossen terug te gaan. Naar de instituten, ver weg van de maatschappij. Apartheid in een nieuwe vorm, apartheid als isoleermiddel. Een vorm die niet zo opvalt als je gezond bent en een baan hebt. Maar keihard aankomt bij de mensen die geslachtofferd worden door het huidig kabinet. Door de bezuiniging ontstaat, vergelijkbaar met het Afrika van toen, een scheiding van publieke voorzieningen en scheiding van onderwijsnormen. Toen met rasspecifieke functiecategorieën en een afremming van niet blanke participatie in de maatschappij. Nu met functiespecifieke categoriën en participatie door enkel de gezonde rendabeler mensen in onze maatschappij.
De andere parallel met Afrika is dat hoewel de uitvoering en handhaving van de apartheid werd vergezeld door een enorme onderdrukking van de oppositie door rechtse partijen en populisten, er een voortdurende verzet tegen de apartheid in Zuid-Afrika bestond. Apartheid is veroordeeld door de Internationale gemeenschap.
Na jaren van apartheid zijn mensen met een handicap onderdeel van onze maatschappij geworden. Deze gelijke kansen worden nu bedreigd door kabinet Rutte met de voorgenomen bezuinigingen op bijna alle zorgsectoren die gehandicapten, jongeren en ouderen treffen. Het verzet uit de bevolking, de belangenorganisatie en de oppositie is groot. Groter dan ooit. Maar ze wordt niet gehoord. Of misschien wel gehoord, maar er wordt niet naar geluisterd. En dat lijkt een grotere crisis dan de financiële crisis waar we inzitten.

Vrijheid van keuze
Ik hoop werkelijk dat in het Nederland van nu het moreel besef groeit om de maatregelen terug te draaien die er voor zorgen dat Nederland niet de geschiedenis ingaat als land waar een nieuwe vorm van apartheid is ontstaan, maar waar Nederland gidsland kan blijven als het gaat over vrijheid van keuze als het gaat over de eigen regie over leven en zorg. Waar het gaat om solidariteit en respect voor elkaar.

15 reacties op “De nieuwe apartheid in Nederland”

Goed artikel, alleen jammer dat je de oorzaak van de ‘Apartheid’ niet aanstipt.
Apartheid komt voort uit het Kapitalisme, waar de privatisering een grote rol speelt in deze samenleving en zo de medemens de duppe is. Een samenleving van ‘Ieder voor zich en God voor ons allen ‘. Een Democratie voor de rijken, niet voor het volk. En zo is dit land zo onderverdeeld en onder het Kapitalisme wordt het erniet beter op.
Apartheid zien we ook terug in Gaza waar de Zionisten Palastina illegaal bezetten. Waar een volk compleet van de map wordt geveegd. De EU, waaronder Nederland dat allemaal wel best vindt…

Moeilijk om op ‘leuk’ te drukken.
Maar je slaat de spijker precies op zn kop. De vergelijking is hard. Terecht. Het effect van de maatregelen hebben hetzelfde effect.
Ondertussen kan het niet zo zijn dat het kabinet niet weet wat de effecten zullen zijn. De ‘reparaties’ geven aan dat voor de meeste opvallende gevallen een oplossing gevonden is, maar dat het effect op de rest van de PGB-klanten bewust zo gelaten wordt.

Hiermee zet dit kabinet een grote groep mensen zeer bewust buiten de maatschappij.

Daar is maar één woord voor: Apartheid.

@Hendrik-Jan Apartheid IS in zekere zin ook een nederlandse uitvinding; het zijn de blanke zuid-afrikaanse afstammelingen van de nederlanders, die het systeem geïntroduceerd hebben.
Ook heeft Nederland een grote geschiedenis van onderdrukking, discriminatie en slavernij. Het beruchte fort elmina, dat de nederlanders in de 17e eeuw op de portugezen veroverden, was een groot distributiecentrum van de slavernij. Niet alleen werden vandaaruit duizenden afrikanen als haringen in een ton verscheept naar ‘de west’, ook werden vandaaruit de zgn belanda hitam, de ‘zwarte nederlanders’, gerecruteerd voor het KNIL…. een verkapte vorm van slavernij. Ook zijn de nederlanders er altijd goed in geweest, om bepaalde groepen eerst mooie beloftes te doen en ze in plaats daarvan in erbarmelijke omstandigheden aan hun lot over te laten. Denk bijvoorbeeld aan de molukkers, die naar nederland kwamen onder de belofte van een vrije molukse staat, om vervolgens in barakken gedumpt te worden en hier nooit meer weg te komen.

Een stuk uit mijn hart.

Bij mij kwam ook al een vergelijkbare gedachte op.

In nederland is iedereen gelijk,
sommige meer dan anderen
en steeds meer veel minder dan de rest.

(Kleine variant op een eerdere tweet)

Goed stuk , en in grote lijnen ben ikhet er mee eens ook . Maar er zijn de laatste pakweg 40 jaar dingen gebeurd die het systeem hebben opgeblazen . Voorheen was nederland een welvaartstaat , verzorgingsstaat . Iedereen betaalde braaf premies en van die gelden werden voorzieningen betaald voor diegenen die om welke redenen dan ook geen kansen hadden . Ik weet heel goed dat er een jaar of 30-40 geleden velen waren die het systeem , zoals het er was ( met te weinig controle ) op alle mogelijke manieren misbruikten . Uitkeringstrekkers die er een baan bijhadden , WAOérs die door bedrijven “ziek” geschreven werden domweg omdat ze wat ouder werden en äfgedankt”werden , de enorme instroom van allerlei gelukszoekers , vluchtelingen , enz…….
De balans begon op een gegeven moment naar de andere kant door te slaan . Het pakketje gelden werd minder , terwijl er aan de andere kant hele volksstammen gelden en uitkeringen ontvingen , terwijl zij er nooit en te nimmer ook maar 1 cent premies hadden afgedragen . Toen had men de knuppel in het hoenderhok moeten gooien : alleen een uitkering als je als nederlander recht op hebt , en een fatoenlijke controle op evt misbruik .
Het trieste , en daar ben ik 1 van , is dat je nu na een werkzaam leven en honderdduizenden euro’s aan sociale lasten , een lege pot aantreft . En dan mag ik op mijn eigen middelen gaan interen . Ik had moeten emigreren , al dat geld in een fonds moeten storten , dan had mijn oude dag er wel goed uitgezien .
Er zijn altijd mensen die buiten de boot vallen , maar met een goed sociaal systeem en een goede naleving waren deze dingen nooit gebeurd . Mensen die uit het buitenland komen hebben in mijn ogen sowieso geen rechten op geld . De overheid heeft altijd met pappen en nathouden nooit eens serieus geprobeerd om eigen volk overeind te houden , telkens weer werd ik geconfronteerd met lieden die hier in Nederland het Walhalla ontdekten waar gezorgd werd voor onderdak , levensmiddelen en zelfs zakgeld . Kom daar als Nederlander maar eens om vragen .
Nu zitten we in een tijd dat het niet meer kan . Helaas . Maar ook hier zijn mensen schuld aan die het liefste de hele dag op hun rug liggen , klagen en vooral geen initiatieven tonen . Laten we ook eens rekening houden met Jan met de pet die een heel gezin moet runnen van een minimumloon , zijn kop is er inmiddels afgeslagen . Armoede onder de werkenden . Zo triest is het inmiddels .

Een pijnlijke conclusie, maar wel hoe het steeds meer gaat voelen. Chronisch zieken en gehandicapten zijn lastig, kosten een hoop geld en dragen niets bij, dus weg ermee. Voldoe je niet aan het perfecte plaatje, dan willen we je niet meer horen of zien.

Ik zit zelf in de Wajong en dus al een flink aantal maanden in onzekerheid over de toekomst. Raak ik mijn uitkering kwijt? Gaat hij omlaag? Moet ik straks weer bij mijn ouders gaan wonen omdat ik de huur niet meer kan betalen? Het zijn vragen die me, als ik er te lang bij stil sta, helemaal gek maken, dus steek ik mijn kop maar in het zand.

Naar aanleiding van het bericht over de Wtcg heb ik dinsdag een brief / blog aan Rutte geschreven. Vind je het goed als ik een link naar deze blog opneem in mijn blog van vandaag?

Over het begrip Apartheid zou je ook nog kunnen beweren dat het een Nederlands begrip is. Het integratiebeleid heeft sterke trekjes van het Zuid-Afrikaanse model. Dat gehandicapten na jarenlange emancipatie eenzelfde lot beschoren is, is in en in triest. Dat je kansarmen op grond van ras of handicap de weinige kansen ontneemt, is niet menswaardig.
Sterk stuk, duidelijk vanuit het hart geschreven. Kan zo mee op de opiniepagina van de krant.

19 september a.s. in Den Haag: die dag groots gezamenlijk protest op het Koekamp, naast Malieveld. Zie http://www.cgraad.nl

Heb je beperkingen en wil je er toch graag heen dan bieden ze gratis aangepast vervoer aan, maar geef je snel op, moet voor 5 september! http://vragenlijst.dezorgvraag.nl/engine.asp?guid=75A236718AA744B283D5E14A8BF82150 Doen!

Want alleen sámen en massaal kunnen we één grote vuist maken!!!
Wees solidair met degenen die afgevoerd dreigen te worden naar nog minder weerstand!!

De bezuinigingen bij een * DOELGROEP * van nú kan MORGEN de jouwe zijn!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s