Kantelen bij verandering

Transitiekunde 3.0

Kantelen is het verschijnsel dat een bepaalde massa, bijvoorbeeld een denkbeeld rustend op een fundament, zijn balans verliest, dan omvalt, maar toch contact houdt. Met in dit voorbeeld via punt kantelpunt A, op een rechte lijn gelegen. Het fundament als het ware.

Massa als doelgroep

Zie de bovenstaande rechthoek als de massa of het ‘gewicht’ van de doelgroep vlak voor een kanteling. Zie F als activistische beweging en A als de weerstand van tegenstanders bij innovatie.

Het kantelen van een denkbeeld op een horizontaal fundament is het succesvolst met een horizontale kracht (F), transitiekunde 2.0 genoemd, richting de bekende stip op de horizon. Dit zal bij een steeds groter wordende kracht (F) het oude denkbeeld diametraal richting het contactpunt verplaatsen en het directe gevolg is een juiste kanteling op. Je merkt: des te hoger je aan de top van organisatie of denkbeeld trekt des te gemakkelijker het denkbeeld omvalt.

Wat bij deze metafoor opvalt is door aan de top te trekken je minder kracht nodig hebt om de verandering in te zetten dan door aan de basis te trekken. Trek je aan de basis, dan ontstaat er wellicht een verschuiving van standpunt maar geen kanteling. De elite aan te top zal dan als eerste horizontaal verplaatst moeten worden en weinig merken in de ivoren toren.

De Kelten, de bouwers van bijvoorbeeld deze 5000 jaar oude zonnecirkels, en de oude Egyptenaren hadden de machtige kanteltechniek al in huis.

Ondermijnen

Je kunt ook bij kantelpunt A een kuil graven zoals de Kelten onder leiding van hun druïden en leidinggevenden deden. Dat helpt de trek en kantelkans enorm vergroten. Anarchisten zijn daar specialisten in.

Door het fundament op deze plek te verzwakken kantelt de massa sneller. Dat heet ondermijnen of kan je zien als hulpbron.

Ook kan de kanteling worden ingezet door continue inslijten van het fundament door de onderstroom. De rivier vindt dan zijn eigen weg. Dit terwijl de bovenstroom de erosie niet in de gaten heeft.

Wat natuurlijk wel belangrijk is hoe te zorgen dat de massa zachtjes neerkomt na een beving. Anders valt er weinig meer verrder te kantelen met het volk.

Waarom kantelen denkbeelden soms niet? Het denkbeeld van een massa kantelt niet om as (A) als het moment van de uitwendige krachten (gewicht van de transitionele boodschap inbegrepen) op die as zodanig is dat het denkbeeld verticaal naar beneden gedrukt wordt (G). Ook wel top-down transitiekunde versie 1.0 genoemd. Er vindt dan geen paradigmashift plaats bij de massa. Maar eerder een ingedeukt fundament of imago.

Ik hoop dat jullie met plezier mijn kantelblogs lezen. Alweer tien jaar. Het laatste nieuws is dat de Koninklijke Bibliotheek mijn blogs hebben gearchiveerd. Fijn voor mijn nazaten.

Het kantelmodel bij communicatie, je ziet kloksgewijs de Keltische symbolen voor aarde, vuur, lucht en water.

Meer weten over veranderen en wat communicatie kan doen (ga naar mijn bedrijf).