Categorieën
Cultuurkantelen

Bewonersparticipatie: de voordelen


Ik geloof sterk in het betrekken van inwoners bij besluitvormings-processen. Afgelopen maand organiseerde ik het Warmte Café in Almere Haven. Met succes. Door het bieden van deze vorm van participatie kunnen burgers op verschillende manieren betrokken worden bij het beleidsproces en kan er meer draagvlak worden gecreëerd voor beleid. Het kiezen van de juiste vorm […]