Hacking the City

Waarom ik investeer in pop-ups, burgerinitiatieven en start-ups?

Onze steden groeien en hebben binnen een paar jaar 60% van de bevolking binnen hun grenzen wonen. Ze zijn nu al de majeure spelers in het veld als het gaat om cultuur, technologie, energie en nieuwe vormen van economie. En daarmee aanjager van transformationele processen. De stedelijke transitie ontstaat steeds meer van onderop. Het blijft niet enkel bij de wensen van bewoners maar worden meer dan ooit geïnitieerd door gekantelde initiatieven van burgers, burgerbedrijven, start-ups en coöperaties.

Van meet af aan investeer ik in het ontwikkelen pop-ups, start-ups of burgerbedrijven. Waarom? Omdat ik wars ben van de modderige aanpak van de gevestigde orde. Ik geloof in de flexibiliteit van samensturing en de kwaliteiten van inwoners. Hieronder vijf verhalen waar ik in hoge mate bij betrokken ben. Ik noem ze mijn pop-up stories, ik heb er tientallen.

Culture Hack: Hacking the City

[LotS], pop-up museum om stedelingen bewuster te laten worden.

Investering: Crowdfunding via VoordeKunst en private partijen

Samen met kunstenaar Mira Ticheler werk ik aan de realisatie van een museaal belevingspark aan de rand van het stadshart van Almere. In September 2019 is het eerste project geopend: het Labyrinth of the Senses. Een pop-up museum in de openbare ruimte waar tientallen kunstenaars en wetenschappers samenwerken en je uitnodigen om je zintuigen weer te leren gebruiken zodat je nadenkt over de rol van jouw zintuigen en connectie tussen stad en ecologie. In enorme opblaasbare bubbels staan aanraakbare kunstinstallaties Het Labyrinth of the Senses reist door Nederland en is te boeken voor gemeente of organisatie.

Op het Forum in het centrum van Almere

Harvesting the Sidewalks: Plug in Urban Modules

Minimono: Nomad pavilions voor urban heroes.

Investering: Mijn bedrijf samen met founding clients (Museum Beelden aan Zee).

Het doel van een van mijn start-ups Minimono is om stadscentra, pleinen, wijken en parken opnieuw aantrekkelijk te maken. Dat doe ik door het plaatsen van kiosken en pavilions. Voor Local Heroes (Healthy Pavilions) met duurzaam voedsel of als vrijplaats op het Almeerderstrand voor een artist in residence (artist on the beach). Mijn voornaamste drijfveer om deze urban modules te ontwikkelen: Het creëren van een gelukkige stad. Dat doen we door plekken optimaal in te richten samen met de omgeving, de inwoners, overheid en zo nieuwe ontmoetingsplaatsen te creëren.

Op het Almeerderstrand als artist residence.

Creating public buzz: Local energy start-up

De Groene Reus: duurzame energiecoöperatie Flevoland

Investering: Coöperatief.

Gestart met kleinschalige projecten rond zonne-energie op daken van huizen en gebouwen, educatie en voorlichting. Culminerend (2019) in de realisatie samen met burgers, gemeente en private partijen in een megaproject van 100.000 zonnepanelen voor de energie voor 10.000 huishoudens. Pop-up ideas worden ingezet voor 3D billboards, een pop-up expositorium en naughty pop-up acties op schoolpleinen en in de openbare ruimte zoals het opzetten van een reusachtige zes meter hoge waslijn met een groene reuzenonderbroek met het waslabel, ‘Niet te heet wassen, anders krimpt hij’. Of bijvoorbeeld het zetten van reuzenvoetstappen door een stadshart.

Culture Hack: Improve Empty Spaces

Almere, Cultureel hoofdstad van Europa

Investering: Tijd en geld door een honderdtal burgers en bedrijven

Dit was een Europees burgerinitiatief. Samen met Ym de Roos en Michelle Rutten initieerden we dit en ik werd kwartiermaker van het eerste uur. Het moment leek daar. 6 jaar aan gewerkt. Maar lukte net niet. Het resulteerde wel in vele culturele pop-up initiatieven waarvan sommige zijn omarmd en nog steeds betekenis hebben voor stad en wijk, zoals een pop-up museum in een tunnel onder een station. Uiteindelijk moest het Europees burgerinitiatief wijken omdat een PvdA wethouder andere plannen hadden met Almere: De Floriade in 2022. Het proces maken van een bidbook voor culturele hoofdstad door het burgerinitiatief hielp zeker bij het Bid voor de Floriade dat werd gewonnen. Onze legacy.

Parasite hack: New Technology Experience

AlmereGrid, Not a Supercomputer but the Crowd did it

AlmereGrid stelde burgers in staat om ongebruikte computertijd te doneren aan wetenschappelijk onderzoek naar keuze, naar het menselijk DNA of klimaatmodellen. In totaal waren er meer dan 10.000 computers van burgers thuis op een veilige manier aangesloten op AlmereGrid. In 2020 is AlmereGrid opgeheven na vele jaren succesvol te hebben gedraaid. De proeftuin rondom nieuwe technologie had zijn werk gedaan voor de wereld.

Onze WHY

Met plezier ontwikkel ik regelmatig in gezamenlijkheid met diverse partijen dit soort projecten. Als kwartiermaker of communicatiemens. Het ontwikkelen van gelukkige, gezonde en veerkrachtige steden is misschien wel de grootste uitdaging voor de mensheid van vandaag.

Een belangrijk deel van de oplossing voor een veerkrachtige stad ligt in het hart van stad: de openbare ruimte. Gezonde openbare ruimtes zijn de springplank voor revitaliserende gemeenschappen.

Pop-up Stories

Wil je weten wat mij, maar ook alle anderen in deze projecten of andere projecten hebben gedreven, wat er nodig is om samen dingen te organiseren. Zaken over samensturing en co-creatie. Nodig me uit voor het vertellen van pop-up stories, voor een goed gesprek, lezing of advies. Aan jou de keus

Marcel Kolder, 06 16468441

Voorzijde bidbook Almere culturele hoofdstad.